Tävling

Första metardan

Torsdag 21 maj

Tid: 09:00-13:00

Plats: Strömmen

Arrangör: Stångådalens SFK

Övrigt:
OBS! Bron vid Strömmen är ofarbar. Åk via Flaka.
Samling 08:00.
Från Vimmerby Rv23/34 mot Linköping. Sväng av mot Älö och Stång. Härefter skyltat via Flaka.
Vänligen ta med jämna pengar samt respektera att vid tecken på sjukdom stannar man hemma.

Giltig licens från Sportfiskarna ska alltid tas med och kunna visas upp på DM för att få delta.

Telefonsvarare för tävlingsverksamhet
070-301 05 58