Distriktet

Styrelsen

Ordförande

Dennis Ankarberg
Smedslund Pelarne
598 91 Vimmerby

070-653 48 44
smedslund1@gmail.com

Sekreterare

Håkan Andersson
Sedersborgsgatan 16
593 37 Västervik

070-669 22 56

Kassör

Jerry Thoresson
Ekebergsgatan 11
570 80 Virserum

0495-319 71

Vice Ordförande

Per-Jörgen Jensen
Vimpelgatan 9A
593 53 Västervik

073-328 73 30
pjj@bredband.net

Distriktstävlingsledare

Inger Skirby
Ishult Fridhem
570 91 Kristdala

070-576 45 31

Vatten- & miljökommitté

Peder Johansson
Lindstigen 4
380 52 Timmernabben

070-685 56 88

Valberedning

Anders Milton (sammankallande)
Bo Claesson
Jimmie Dahlström