För Arrangörer

Arrangera Sanktionerad Tävling

Denna information gäller arrangörer av sanktionerade fisketävlingar i Sportfiskarnas Kalmardistrikt.

Tävlingsmaterial tillhandahålls genom distriktstävlingsledaren. DM-deltävlingar måste vara sanktionerade för att vara kvalificerande till SM/landslagsuttagning. Sanktionering ska göras i god tid före tävlingen. Sanktionering anmäls till distriktstävlingsledaren.

Senast 10 dagar efter genomförd tävling betalas sanktioneringsavgiften till Sportfiskarna, bankgiro 166-1222. Ett sanktioneringsnummer fås av distriktstävlingsledaren. Obetald sanktionering kommer att faktureras med 500 kr efter påminnelse.

Avgifter Sportfiskarna:

 • För första DM-deltävlingen i samtliga klasser betalas 10 kr/startande.
 • För övriga tävlingar betalas 5 kr/startande - med undantag för interna klubbtävlingar som betalas enl. gällande tävlingsbestämmelser, f n 50 kr för upp till 50 deltagare, 100 kr för 51-100, 150 kr för 101-150 och 200 kr för 151 eller fler deltagare.

På inbetalningen till Sportfiskarna, bankgiro 166-1222, måste anges:

 1. Sanktioneringsnummer
 2. Arrangör (klubbens namn och medlemsnummer)
 3. Antal startande
 4. Tävlingsdatum

Mer information: Sportfiskarna, för tävlingsarrangörer

Kontaktpersoner: Distriktstävlingsledare och Grenansvariga


Startavgifter för DM-deltävlingar

 • Senior och Veteran: 150 kr
 • Äldre Junior: 50 kr
 • Yngre Junior: 30 kr
 • Lag: 100 kr

Exempel på sanktioneringsavgifter

Första DM-deltävlingen

 • 10 kr/startande samtliga klasser betalas till Sportfiskarna

Andra, Tredje och Fjärde DM-deltävlingen

 • 5 kr/startande samtliga klasser betalas till Sportfiskarna

Övriga tävlingar

 • Upp till 50 deltagare: 50 kr/tävling till Sportfiskarna
 • 51 - 100 deltagare: 100 kr/tävling till Sportfiskarna
 • 101 - 150 deltagare: 150 kr/tävling till Sportfiskarna
 • 151 eller fler deltagare: 200 kr/tävling till Sportfiskarna

Gällande från och med 2024-05-09
Sportfiskarna Kalmardistriktet


Giltig licens från Sportfiskarna ska alltid tas med och kunna visas upp på DM för att få delta.

Telefonsvarare för tävlingsverksamhet
070-301 05 58