Kontakt

Kontaktpersoner

Ordförande

Ingemar Jakobsson

070-772 32 03
ingemar@vaneviks.se

Distriktstävlingsledare

Inger Skirby

070-576 45 31
inger.skirby@gmail.com

Webbansvarig

Jimmie Dahlström

070-563 40 05
jimmie.dahlstroem@gmail.com

Grenansvariga

Tävlingsledare Pimpel

Dennis Ankarberg

070-653 48 44
smedslund1@gmail.com

Tävlingsledare Mete

Inger Skirby

070-576 45 31
inger.skirby@gmail.com

Tjejmete

Per-Jörgen Jensen

073-328 73 30
pjj@bredband.net

Telefonsvarare för tävlingsverksamhet
070-301 05 58